طبق تلاشهای انجام شده و بر اساس قرارداد های موجود تا کنون بیمه های زیر خدمات درمانی طب سوزنی را تحت پوشش قرار داده اند. گفتنی است در صورت عقد قرارداد های جدید این مهم از طریق همین برگه به اطلاع شما خواهد رسید.

 1. بیمه هایی که درصدی یا کل فرانشیز را پذیرفته اند: بیمه شدگان این گروه در صورت مراجعه به کلینیک طب سوزنی شیراز درمان را به صورت رایگان دریافت کرده یا تنها درصد اندکی از هزینه را پرداخت می کنند و ما به التفاوت را شرکت بیمه گر به کلینیک پرداخت خواهد کرد. برای استفاده از خدمات این بیمه ها، متقاضی باید معرفی نامه معتبر شامل میزان تعهد و بازه زمانی تعهد شرکت بیمه گزار را همراه با کارت شناسایی معتبر ارائه دهد. در حال حاضر بر اساس توافقات انجام شده در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ بیمه های زیر با کلینیک ما همکاری می نمایند:

  • بیمه تکمیلی معلم

  • بیمه ملت (تنها کارمندان اداره توزیع برق در حال حاضر شامل این بیمه می باشند)

 2. بیمه هایی که جبران هزینه را به طور کامل یا نسبی متعهد گردیده اند: بیمه شدگان این گروه در هنگام مراجعه به کلینیک طب سوزنی شیراز، هزینه را به صورت آزاد پرداخت می کنند و سپس با ارائه رسید پرداخت به سازمان بیمه گر بخشی یا کل هزینه پرداختی را دریافت می نمایند:

  • بیمه بانک ملت

  • بیمه بانک تجارت

  • بیمه بانک ملی

  • بیمه شرکت مخابرات

  • بیمه شرکت نفت