طب سوزنی با افزایش خونرسانی به پوست و تحریک کلاژن سازی نقش مؤثری در جوان سازی و زیبا سازی پوست دارد. بی خطری، قابل کنترل بودن و قابل تجدید بودن روش های مورد استفاده در اکیوپانکچر آن را به یکی از درمان های پرطرفدار زیبایی در جوامع امروزی تبدیل کرده است. به حدی که گاه تعداد مراجعات به درمانگاه های طب سوزنی برای دریافت خدمات زیبایی بیش از بیمارانی است که برای دریافت خدمات درمانی مراجعه می کنند.