آغاز به کار کلینیک اکیوپانکچر (طب سوزنی) در درمانگاه حکیم

با وجود آنکه قرار بود ساختمان جدید درمانگاه حکیم در بهمن ماه ۹۴ به بهره برداری برسد، به علت آماده نبودن برخی قسمتها، این مهم چند هفته ای به تأخیر افتاد. به همین دلیل درمانگاه طب سوزنی نیز هنوز در