آغاز به همکاری بیمه های خصوصی با کلینیک طب سوزنی شیراز

با توجه به هزینه ی بالای درمان، پوشش بیمه ای اهمیت زیادی در رفاه حال بیماران دارد. عدم شناخت کافی شرکت های بیمه گزار با روشهای درمانی طب مکمل و جایگزین مانع بزرگی بر سر راه ایجاد پوشش بیمه ای