استراحت دو هفته ای کلینیک طب سوزنی شیراز

کلینیک طب سوزنی شیراز به مدت دو هفته از تاریخ ۹۵/۴/۵ تا تاریخ ۹۵/۴/۱۸ تعطیل می باشد. این مرکز فعالیت خود را از تاریخ شنبه ۹۵/۴/۱۹ از سر خواهد گرفت. خواهشمندیم برای اطلاعات بیشتر یا نوبت گیری در این مدت با شماره