اثر طب سوزنی در درمان فشارخون بالا

فشار خون بالا یکی از بیماریهای خطرناک تهدیدکننده حیات است که در دنیای شلوغ و پراسترس امروزی بیماران بسیاری را درگیر کرده است. این بیماری در بیماران مختلف علل گوناگونی دارد که بعضی قابل پیشگیری و بعضی غیر قابل پیشگیری