آیا طب سوزنی در درمان بیماری اضطراب مؤثر است؟

اضطراب یکی از شایعترین اختلالات عصبی در دنیای پر سرعت امروزی است. این بیماری به صورت احساس غالب یا پایدار ترس، نگرانی، احساس خطرِ بروز حادثه و بلا، فشار عصبی و یا نا آرامی خود را نشان می دهد. در