جشنواره آغاز چهارمین سال فعالیت کلینیک طب سوزنی شیراز

واپسین روزهای مرداد هرسال یادآور آغاز به کار کلینیک طب سوزنی شیراز است. پزشکان این مرکز پس از پشت سر گذاشتن مراحل مختلف علمی و اداری توانستند در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ تأییده های مورد نیاز را از معاونت آموزشی