الکترواکیوپانکچر در کلینیک طب سوزنی شیراز
electroacupuncture در کلینیک طب سوزنی شیراز

تحریک الکتریکی نقاط از روشهای نسبتا نوین مکمل طب سوزنی است که تاثیرات شگرفی در افزایش اثر درمانی آن دارد. در این روش بی خطر، جریان خفیف الکتریکی (معمولا کمتر از یک باتری ساده معمولی) با هدایت صحیح و علمی به نقطه هدف باعث ایجاد اثرات درمانی میگردد.