moxibustion در کلینیک طب سوزنی شیراز
ماکسی باسشن در کلینیک طب سوزنی شیراز

ماکسی باسشن یا فتیله گذاری، یکی از شایعترین روشهای جانبی طب سوزنی است. در این روش مقداری از برگهای خشک شده گیاه (mugwort (Artemesia vulgaris به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نقاط مورد نظر سوزانده می شود که اثرات درمانی چشمگیری دارد. کاهش درد و آسیب های عضلانی-اسکلتی، تسریع ترمیم آسیبهای پوستی، ماهیچه ای و مفصلی، افزایش انرژی و توان بدنی و بهبود بیماری های همراه با احساس سرما و ضعف از شایعترین موارد استفاده از ماکسیباسشن می باشد.