کلوب دوستان اینترنتی کلینیک طب سوزنی شیراز

کلینیک طب سوزنی شیراز برای قدردانی از دوستانی که مستمرا وبسایت کلینیک طب سوزنی شیراز را دنبال می کنند در نظر دارد جوایز ویژه ای را برای ایشان در نظر بگیرد. بدین منظور، کسانی که با یک نام و آدرس ایمیل دست

نوبت دهی اینترنتی

متأسفانه به دلیل نامعلومی لینک نوبت دهی اینترنتی کلینیک طب سوزنی شیراز برای مدتی از دسترس خارج شده بود که مجددا از امروز فعال است. بیماران گرامی می توانند از طریق لینک نوبتدهی اینترنتی مانند قبل از خدمات غیرحضوری کلینیک